van links naar rechts: Margreet, Sanne, Maaike, Marloes & Iris

 

Maaike Spring in ‘t Veld

Na de PABO heb ik een universitaire opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie leer- en gedragsstoornissen. Hierna heb ik mijn registratie tot orthopedagoog-generalist behaald. Vervolgens heb ik acht jaar als orthopedagoog/gedragsdeskundige gewerkt bij zowel Bureau Jeugdzorg als de Raad voor de Kinderbescherming. Door constante bijscholing en cursussen blijf ik op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Naast mijn huidige werkzaamheden voor mijn praktijk, verricht ik tevens onderzoek voor de Rechtbank, waarbij ik te maken krijg met jongeren die extreme gedragsproblemen vertonen.
maaike@praktijkspringintveld.nl

Marloes Koster

In 2002 heb ik de universitaire opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie leer- en gedragsstoornissen. Na afronding van mijn opleiding heb ik 1½ jaar als orthopedagoog bij een schoolbegeleidingsdienst in Enschede gewerkt. Ondanks dat ik het er erg naar mijn zin had, ben ik eind 2013 vanwege mijn grote wens om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, begonnen aan een promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek richtte zich op de sociale participatie van kinderen met beperkingen en gedragsproblemen in het regulier basisonderwijs. Na afronding van mijn promotieonderzoek ben ik doorgegaan met wetenschappelijk onderzoek en lesgeven aan de universiteit, maar ben ik daarnaast gestart als orthopedagoog op een school voor kinderen met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek in Groningen. Op deze school voor speciaal onderwijs heb ik ruim 7 jaar gewerkt. In die periode heb ik mijn registratie tot Orthopedagoog-Generalist behaald.
Sinds april 2016 ben ik werkzaam bij Praktijk Spring in ‘t Veld. Met veel plezier begeleid ik kinderen en ouders. Ik vind het een mooie uitdaging om meer inzicht te krijgen in het gedrag van kinderen. Met passende hulp probeer ik kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen weer te laten stralen.
marloes@praktijkspringintveld.nl

Iris Harleman

Aan de Universiteit Utrecht studeerde ik in 2012 af als orthopedagoog. Daarna deed ik ervaring op bij Altrecht, UMC Utrecht en in de basis GGZ bij Indigo. Sinds oktober 2016 ben ik werkzaam bij Praktijk Spring in ’t Veld. Momenteel volg ik de cursus cognitieve gedragstherapie. Naast mijn werkzaamheden als orthopedagoog, ben ik opleidingsmanager bij een opleidingsinstituut voor pedagogen en psychologen (RINO Groep in Utrecht). ‘Leren en ontwikkeling’ is in mijn loopbaan een terugkomend thema. Elk kind is uniek en in mijn werk ga ik graag samen met kind en gezin op zoek naar passende oplossingen. Dat maakt mij enthousiast voor het vak!
iris@praktijkspringintveld.nl

Margreet Heek

Ik ben Margreet Heek en sinds september 2017 ben ik werkzaam bij Praktijk Spring in ’t Veld. Ik heb in 2007 mijn master Pedagogische Wetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien heb ik ervaring opgedaan als orthopedagoog. Ik heb ruim 7 jaar bij een psychologenpraktijk gewerkt. Ik voerde daar veel diagnostisch onderzoek uit. Daarna ben ik als diagnosticus werkzaam geweest bij een grote specialistische organisatie voor jeugdzorg en mensen met een licht verstandelijke beperking. In de tussentijd ben ik met mijn eigen praktijk gestart, waar ik vooral hoogbegaafdheidsonderzoek uitvoer. Dit combineer ik nu dus met het werken bij Praktijk Spring in ’t Veld. De kern van mijn werkzaamheden bevat het uitvoeren van psychologische onderzoeken, zoals intelligentieonderzoek en onderzoek naar de aandacht of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik vind het een erg leuke uitdaging om in relatief korte tijd een kind beter te begrijpen en mee te denken in wat het kind nodig heeft.
margreet@praktijkspringintveld.nl