Hieronder de trainingen en ondersteuning waaruit u kunt kiezen. We bieden uiteraard ook zorg op maat.

Cogmed Werkgeheugen Training
De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH). www.cogmed.nl

Weerbaarheidstraining:
In deze training ligt de nadruk op het versterken van je zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Wat zijn mijn sterke kanten, hoe kan ik deze benutten, wat is een goede lichaamshouding, hoe kan ik reageren in moeilijke situaties, zijn een aantal voorbeelden wat behandeld kan worden.
Behandelduur: 5 sessies van 45 minuten.

Sociale vaardigheidstraining:
In deze training ligt de nadruk op het versterken van sociale omgangsvormen.
Leren nee zeggen, leren vragen stellen, beter leren uitten, hoe omgaan met moeilijke sociale situaties, zijn een aantal voorbeelden wat behandeld kan worden.
Behandelduur: 5 sessies van 45 minuten.

Agressieregulatietraining:
In deze training ligt de nadruk op het eerder herkennen van en het onder controle houden van verbale en fysieke agressie.
Er wordt gewerkt met de methode stoppen-denken-doen, werken met een agressiethermometer, overdrijf-ik vragen, etc.
Behandelduur: 5 sessies van 45 minuten.

Opvoedingsondersteuning:
Opvoeden is een kunst op zich. Soms worden situaties te gespannen in een gezin. Het kan enorm opluchten om eens van gedachten te wisselen met een onbekend persoon. Opvoedingsondersteuning bestaat voor een groot deel uit het aanreiken van handvatten en praktische tips om situaties beter onder controle te krijgen, zodat het leven in een gezin met minder strijd verloopt.
Verwacht geen kant-en-klare-oplossing voor een probleem, maar wel blikverruiming, kennis en ondersteuning bij de opvoeding.
Behandelduur: 5 sessies van 45 minuten.

Hoogbegaafdheid/bovengemiddelde intelligentie:
Slimme kinderen kunnen tegen andere dingen aanlopen dan een kind met een gemiddelde intelligentie. Sociale problemen, faalangstproblemen, perfectionistisch gedrag, onderpresteren, vastlopen op school zijn voorbeelden hiervan.
Binnen een aantal sessies wordt getracht de problematiek te doen verminderen middels specifieke oefeningen en gesprekken met het kind.
Behandelduur: 5 sessies van 45 minuten.