Werkwijze

GBGGZ (vergoede zorg)
Als u een verwijzing heeft voor uw kind voor GBGGZ, dan wordt binnen twee sessies beoordeeld of uw kind in aanmerking komt voor het vervolgtraject. In overleg met u wordt dan bepaald of het korte, middellange of intensieve traject wordt bewandeld. Mocht uw kind niet in aanmerking komen voor behandeling binnen de GBGGZ, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Maar ook dan kunt u natuurlijk binnen de praktijk terecht voor gepaste behandeling, ondersteuning of training. Deze zorg wordt dan helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar (zie hieronder).

Training en ondersteuning (niet vergoede zorg)
Door middel van een intakegesprek met u en/of uw kind wordt in kaart gebracht welke problemen worden ervaren. In overleg met u wordt bepaald welke training en/of ondersteuning het beste bij u past. Daarna wordt zo snel mogelijk hulp geboden. Uiteindelijk ontvangt u een verslag met het verloop van het onderzoek en de behandeling, de conclusies en eventuele adviezen.