Behandeling en begeleiding

Er zijn geen standaard oplossingen en er is een ruime keuze aan behandelmethodes. Ieder kind vereist een unieke aanpak om zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten.

Redenen voor behandeling kunnen zijn:

  • Problemen met een specfieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld bij ADHD, PDD-nos, NLD of hechtingsproblemen.
  • Problemen met een onduidelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld bij (faal)angst, somberheid, opstandig/agressief gedrag.
  • Klachten door een ingrijpende gebeurtenis of i.v.m. lichamelijke problemen.
  • Problemen in het gezin of op school, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding, onvoldoende weerbaarheid of pestgedrag.
  • Leerproblemen, zoals bijvoorbeeld concentratie/motivatieproblemen of onderpresteren bij hoogbegaafdheid.

Tijdens de behandeling wordt uitleg gegeven over de problematiek en er wordt gewerkt met diverse oefeningen en opdrachten. Tussentijds wordt geëvalueerd. Ouders en/of school worden nauw betrokken bij de behandeling om zo de beste resultaten te boeken.