Opvoedingsondersteuning

Naast hulp aan het kind kan ook ondersteuning aan ouders geboden worden.Ā Opvoeden is een kunst op zich. Soms worden situaties te gespannen in een gezin. Het kan enorm opluchten om eens van gedachten te wisselen met een onbekend persoon.

Opvoedingsondersteuning bestaat voor een groot deel uit het aanreiken van handvatten en praktische tips om situaties beter onder controle te krijgen, zodat het leven in een gezin met minder strijd verloopt.
Verwacht geen kant-en-klare-oplossing voor een probleem, maar wel blikverruiming, kennis en ondersteuning bij de opvoeding.