Intelligentie onderzoek (WPPSI-III/WISC III/WAIS III)

Een intelligentie onderzoek (IQ-test), geeft een beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind. Er worden daarnaast enkele algemene cognitieve vaardigheden in kaart gebracht zoals verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht en snelheid van informatieverwerking.
Het resultaat kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • Als second opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten van toetsen zoals bijvoorbeeld de Cito eindtoets.
  • Als schoolkeuze onderzoek. Welk niveau sluit het beste aan op de capaciteiten van uw kind?
  • Bij tegenvallende leerresultaten. Waardoor kunnen de problemen worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?
  • Bij vermoedens van bovengemiddelde intelligentie, hoogbegaafdheid en/of onderpresteren.
  • Als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van alle capaciteiten van uw kind.
  • Bij de keuze voor een passende behandeling.

Het onderzoeksverslag bevat niet alleen de intelligentie scores, maar ook een observatie, profielanalyse, conclusie en eventueel praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt. Het intelligentie onderzoek duurt ongeveer 1½ uur. Het is mogelijk de test in twee keer af te nemen. De meeste kinderen vinden het een erg leuk onderzoek om te doen.