Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek kan helpen inzicht te krijgen in het sociaal emotionele functioneren met als doel de ontwikkeling gericht te kunnen stimuleren. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld zelfbeeld, temperament, motivatie, oplossingsvaardigheden, sociaal gedrag en gezinssituaties kunnen worden onderzocht. Daarnaast kan de aanwezigheid van specifieke klachten worden bekeken. Bijvoorbeeld of er sprake is van een stoornis zoals ADHD, autisme, etc.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten, gesprekken met betrokkenen en (spel)obervatie. Het totale onderzoek neemt ongeveer drie uur in beslag. Na evaluatie van het resultaat wordt een uitgebreid verslag meegegeven.
Het kind en/of het gezin kan vervolgens zelf of met mij de sterke kanten inzetten en de minder sterke kanten verder ontwikkelen zodat het kind beter in balans raakt en zich krachtiger voelt.